Bilimsel Program

7-8 Şubat 2019 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bornova-Izmir
1.Ege Endometriozis-Adenomyozis Sempozyumu

Bilimsel Program

7 Şubat 2019
09.00-09.20 Açılış seremonisi
 
I. Oturum
Dr. Nedim Karadadaş, Dr. Cüneyt Eftal Taner
09.20-09.40
Endometriozis etyopatogenez; güncel konseptler
Dr. Murat Ulukuş
09.40-10.00
Adolesan Endometriozis
Dr. Ege Nazan Tavmergen Göker
10.00-10.20
Endometriozisde tanı; klasik ve umut vadeden yeni non-invaziv yöntemler
Dr. Tevfik Yoldemir
10.20-10.40
Genetik ve endometriozis
Dr., PhD. Nilüfer Rahmioglu
10.40-11.00
Tartışma
11.00-11.20
Kahve arası
 
II. Oturum
Dr. Semra Oruç Koltan, Dr. Bülent Gülekli
11.20-11.40
Endometriozisle ilişkili pelvik ağrıda kullanılan konvansiyonel medikal tedaviler
Dr. Gülden Halis
11.40-12.00
Endometriozisle ilişkili pelvik ağrıda kullanılan yeni tedavi modaliteleri
Dr. Erkut Attar
12.00-12.20
Endometriozis ve infertilite ilişkisi; YÜT sonuçlarına etkisi
Dr. Erol Tavmergen
12.20-12.40
Endometriozisli hastalarda fertilite prezervasyonu
Dr. Volkan Turan
12.40-13.00
Tartışma
13.00-13.40
Öğlen Arası
 
III. Oturum
Dr. Sait Yücebilgin, Dr. Ali Akdemir
13.40-14.00
Derin infiltratif endometriozis ve infertilite
Dr. Erdal Sak
14.00-14.20
Derin infiltratif endometriozis cerrahisinde nasıl bir strateji izlenmeli?
Dr. Fatih Şendağ
14.20-14.40
Pelvik ve ovaryan endometriozis olgularında yönetim
Dr. Bülent Berker
14.40-15.00
Endometriozis sonrası rekürrenslerin yönetimi nasıl olmalıdır?
Dr. Gazi Yıldırım
15.00-15.20
Tartışma
15.20-15.40
Kahve arası
 
IV. Oturum (Tartışmalı konular)
Dr. Serdar Özşener, Dr. Aydın Özsaran
15.40-16.00
Endometriozise bağlı pelvik ağrıda fizyoterapi yaklaşımı
Uzman Fzt. Alime Büyük Gönen
16.00-16.20
Endometriozis ve kanser ilişkisi
Dr. Mete Gürol Uğur
16.20-16.40
Fonksiyonel Tıp yaklaşımında Endometriozis
Dr. Mustafa Atasoy
16.40-17.00
Endometrioziste Fitoterapi
Erdem Yeşilada
17:00-17:20
Tartışma
8 Şubat 2019
08.30-9.00
Kuşaklar arası eğitim ve algı modellerindeki değişiklikler cerrahi mesleğini etkiliyor mu?
Dr. Dursun Buğra
09.00-09.20
Kahve arası
 
I. Oturum
Dr. Ümit İnceboz, Dr. Necmettin Özdemir
09.20-09.40
Endometriozis ve Adenomyozis; Patolog gözüyle tanı ve klasifikasyon
Dr. E. Çağnur Ulukuş
09.40-10.00
Adenomyozis; Jinekolog gözüyle radyolojik tanı
Dr. Turan Çetin
10.00-10.20
Adenomyozis ve infertilite ilişkisi; YÜT sonuçları üzerine etkisi
Dr. Bülent Tıraş
10.20-10.40
Adenomyozis ile ilişkili infertilitede tedavi seçenekleri
Dr. Erbil Doğan
10.40-11.00
Endometriozis ve adenomyozisli hastalarda gebelik prognozu
Dr. Mete Ergenoğlu
11:00-11:10   Kahve arası
11:10-11:45 SÖZEL SUNUM (Her Sunum 5 dakikadır.)
Oturum Başkanları: Öğr.Gör. Dr. Çağdaş Şahin, Öğr.Gör.Dr. İsmet Hortu
11:10-11:15  Can Ata - HİSTEREKTOMİLERDE SAPTANAN ADENOMYOSİS; 5 YILLIK KLİNİK DENEYİM
11:15-11:20   Gökhan Tosun - İKİNCİ BASAMAK HASTANENİN ENDOMETRİOMA CERRAHİ DENEYİMİ
11:20-11:25  Hilal Erinanç - ADENOMYOZİS OLGULARINA PERİMENAPOZAL VE POSTMENAPOZAL DÖNEMDE EŞLİK EDEN JİNEKOLOJİK PATOLOJİLERİN DAĞILIMI : TEK MERKEZE AİT 10 YILLIK SONUÇLAR
11:25-11:30   Özge Çeliker Tosun - KRONİK PELVİK AĞRI VE DERİN PELVİK ENDOMETRİOZİS İNFİLTRASYONU ÜZERİNE OSTEOPATİK MANUEL TERAPİ VE PELVİK TABAN REHABİLİTASYONUNUN ETKİSİ: OLGU RAPORU
11:30-11:35   Tangul Bulut - GERİARTRİK HASTALARDA ENDOMETRİOZİS DENEYİMİMİZ
11:35-11:40   Volkan Karataşlı - ADENOMYOZİS SAPTANAN ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARIN İNCELENMESİ
11:40-11:45   İsmet Hortu - RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL ENDMETRİOZİS MODELİNDE ANKAFERD BLOOD STOPPER VE OKSİTOSİN'İN OLASI TEDAVİ EDİCİ ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK VE SİTOKİNERJİK PARAMETRELER İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Etkinliğin başlamasına kalan süre:
Etkinlik Tarihi
7-8 Şubat 2019
 
Son bildiri Gönderim Tarihi
13 Ocak 2019

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: esin
@motto.tc
www.motto.tc

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.